• Bestuursmededeling (BELANGRIJK)

  22 aug 2018
 • Aan onze leden (en contributiebetalers),

  Graag vragen wij nog even aandacht voor twee zaken die wij ook reeds hebben vernoemd in onze bestuursupdate van juni 2018.

  Trainen de komende maanden
  Door de droge zomer en de aanleg van het kunstgrasveld zijn we genoodzaakt de trainingsmogelijkheden de komende periode iets te beperken. Gelukkig heeft de gemeente de velden inmiddels gecontroleerd en voor een groot deel goedgekeurd om te bespelen. Alleen een gedeelte van veld 4 is nog niet goed. Ook de aanleg van het kunstgrasveld gaat voorspoedig; de leverancier ligt mooi op schema. Toch zullen we de komende periode rekening met elkaar moeten houden en met het feit dat er niet zoveel gebruik gemaakt kan worden van de trainingsfaciliteiten. Dit is slechts van tijdelijke aard. Evengoed proberen we om alle teams evenveel te laten trainen.

  Wij vragen (nogmaals) om begrip voor de situatie.

  Club Collect
  Met ingang van dit seizoen is Club Collect verantwoordelijk voor de contributie-inning. Als het goed is heb je als contributiebetaler een factuur ontvangen van Club Collect namens onze vereniging. Om de incasso goed te laten verlopen is het belangrijk dat je naar je persoonlijke betaalscherm gaat om je betaalkeuze te maken (aangeven of je in termijnen wil betalen of ineens). Zo lang je dit niet bevestigt wordt de incasso niet gestart, met alle gevolgen van dien. Heb je geen mail ontvangen? Geef dan zo snel mogelijk je mailadres door via penningmeester@concordia-wehl.nl.

  Mocht je je betaalkeuze nog niet hebben bevestigd, doe dit dan zo snel mogelijk!

   

  Het bestuur