• CORONA UPDATE

  6 apr 2020
 • Zoals op dinsdag 31 maart bekend is geworden, heeft het kabinet de maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd tot en met dinsdag 28 april. De scholen blijven in elk geval tot en met de meivakantie dicht. Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven blijft van kracht. Ook heeft Rutte aangegeven dat het betaalde voetbal zeker tot 1 juni stil ligt. Het profvoetbal valt onder vergunningsplichtige evenementen en die blijven tot 1 juni verboden.

  Ook is er bekend geworden dat de KNVB na beraad besloten heeft dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor alle amateurniveaus in heel Nederland. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. De bekerkampioenschappen worden niet meer uitgespeeld en volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een en ander zal door een werkgroep binnen de KNVB worden uitgewerkt.

  Wat betekent deze aankondiging voor Concordia?

  Zoals wij in onze update van 16 maart hebben aangegeven zal ons sportpark De Grindslag langer gesloten blijven. Niet tot en met 6 april 2020 maar minstens tot en met 28 april. Dat betekent dus dat er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden bij Concordia en dat onze velden, kleedkamers en de kantine niet open zijn. Niemand mag het sportpark betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd bestuur.

  Voor Concordia betekent dit dat er ook een aantal activiteiten dit seizoen niet meer georganiseerd gaan worden. In ieder geval zal ons jaarlijkse Jeugdtoernooi in het Pinksterweekend niet georganiseerd gaan worden en ook het ‘Graafschap voetbalkamp’ die voor de meivakantie gepland stond, zal niet plaatsvinden. De Kuppens Kunststoffen Kids Instuif was al afgelast maar de organisatie is aan het bekijken of deze nog in het najaar georganiseerd kan worden.

  Dit betekent niet dat er niet meer gevoetbald kan worden bij Concordia dit seizoen. In het geval de lockdown op 28 april opgeheven wordt en het weer toegestaan wordt om te sporten en te voetballen dan zal ons complex gewoon voor iedereen weer toegankelijk zijn. Het is dan weer mogelijk om voor de teams voetballend af te sluiten. Hou er wel rekening mee dat het nog wel eens langer kan duren dan 28 april.

  Financiële impact voor Concordia?

  Wat de financiële impact voor de vereniging zal zijn, nu er niet meer gevoetbald gaat worden, is nog niet geheel duidelijk. Het Bestuur is aan het inventariseren wat de precieze gevolgen zullen zijn, maar we weten wel dat we flink wat horeca inkomsten de komende tijd moeten missen. Niet alleen onze reguliere horeca inkomsten maar bijvoorbeeld ook de inkomsten van ons Jeugdtoernooi. Met betrekking tot de kosten hebben we maatregelen genomen om zo min mogelijk uit te geven de komende tijd en maken we waar mogelijk gebruik van de steunmaatregelen die ons geboden wordt. Zo zullen wij voor de mensen die bij ons op de loonlijst de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gaan aanvragen, ook zullen wij een verzoek indienen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19. Dit is eenmalige tegemoetkoming van € 4.000.

  Niet alleen wij als vereniging zijn getroffen door de maatregelen omtrent het coronavirus maar tal van onze sponsoren hebben hun hele omzet zien wegvallen. Wat dit betekent voor onze sponsorinkomsten kunnen wij nog niet overzien, maar we zullen het gesprek met hen aan gaan en waar nodig elkaar ondersteunen.

  Contributie

  Door het wegvallen van een groot deel van onze inkomsten is doorbetaling van de contributie essentieel. We zullen daarom de contributie blijven innen zoals jullie van ons gewend zijn. Wij hopen hiervoor op jullie begrip. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan, waardoor je door de contributiebetaling in financiële problemen terecht komt, meld je dan bij onze penningmeester. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

  Samen zijn we Concordia

  Hoe dit coronavirus precies gaat uitpakken, zal de komende tijd duidelijk worden. Het Bestuur zal de komende tijd maatregelen blijven nemen waar nodig en in samenspraak met anderen de liquiditeitspositie van onze vereniging proberen te waarborgen. We hebben elkaar hard nodig in deze crisistijd. Dat geldt voor iedereen die zich verbonden voelt met onze mooie club. Gezond, saamhorigheid en financieel stabiel door deze crisis heenkomen is onze hoogste prioriteit en daarbij rekenen wij ook op jullie steun.