• Coronamaatregelen per zaterdag 6 november

  5 nov 2021
 • Beste spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en ouders, 

  Zoals jullie allemaal weten, is het aantal besmettingen in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis waardoor het weer erg druk is in de ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg kan blijven ontvangen en de kwetsbaren in de samenle-ving te beschermen heeft het kabinet besloten extra maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. 

  Het kabinet en de Tweede Kamer hebben in ieder geval besloten dat het veldvoetbal in elk geval voor iedereen toegankelijk blijft. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg maar ook op de sociale aspecten van het verenigingsleven. We kunnen elkaar in ieder geval blijven ontmoeten op ons sportpark. Aan de andere kant vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van onze vrijwilligers, de voetballers en het publiek. 

  De nieuwe maatregel die per 6 november door het kabinet is afgekondigd: 

  • Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van sportlocatie (zoals kleedka-mer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een corona toegangsbewijs (CTB) getoond moet worden. 

  Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders en alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties een CTB to-nen. 

  Wat houdt deze maatregel in voor Concordia: 

  • Kantine locatie: de kantine is vrij toegankelijk tot en met 17 jaar. Vanaf 18 jaar en ouder is de kantine en het terras toegankelijk met een geldig CTB. Wil je alleen gebruik maken om wat te halen (bijvoorbeeld koffie) dan is het dragen van een mondkapje verplicht. 

  • Kleedkamers: spelers vanaf 18 jaar en ouder moeten in het bezit zijn van een geldig corona toegangsbewijs om de kleedkamers te kunnen gebruiken. Let op dit geldt niet voor trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en andere vrijwilligers die daar functioneel aanwezig moeten zijn. 

  • Ben je 18 jaar en ouder en ben je niet in het bezit van een geldig CTB dan vragen wij om geen gebruik te maken van kleedkamers en de kantine locatie. Kleed je thuis om maar je mag WEL voetballen. 

  • Ook attenderen wij jullie op de bestaande basisregels. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent. De basisregels zijn:

  - Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

  - Bij een positieve test, blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als je gevacci-neerd bent. 

  - 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm je zelf. 

  - Schud geen handen. 

  - Was vaak en goed je handen. 

  - Hoest en nies in je elleboog.  

  Daarnaast willen wij jullie allemaal vragen om het gezonde verstand te gebruiken en je aan de regels te houden. Wij verzinnen ze ook niet maar willen wel dat het coronavirus beheersbaar blijft zodat we kunnen blijven voetballen met elkaar. Toon respect naar onze vrijwilligers maar ook naar elkaar. 

  Bestuur, Jeugdcommissie en Technische Commissie Senioren Concordia-W