• De beste wensen en vernielingen van het kunstgrasveld

  3 jan 2021
 • Ten eerste willen wij iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2021 toewensen.

  De afgelopen week zijn wij geconfronteerd met vernielingen op en rond het kunstgrasveld. Blijkbaar hebben een aantal vandalen gemeend vuurwerk te moeten afsteken of vuur te moeten gebruiken op het kunstgrasveld met als gevolg dat er op verschillende plaatsen op het veld brandvlekken zijn ontstaan. Ook is er op veld 4 zwaar illegaal vuurwerk afgestoken.

  Het Bestuur vindt het in- en intriest wat er is gebeurd. Ondanks dat het om verschillende brandvlekken gaat, gaan wij ervan uit dat degene(n) die het vuurwerk heeft/hebben afgestoken zich niet gerealiseerd heeft/hebben welke schade dit met zich meebrengt. Bij deze willen wij dan ook vragen aan de dader(s) om zich te melden bij het Bestuur. Mochten er mensen/leden zijn die weten wie het heeft gedaan, dan vragen wij jullie ook zich te melden bij een van de leden van het Bestuur, desnoods anoniem. De schade die is veroorzaakt, leidt tot zeer veel extra en onnodige kosten voor de club, iets dat we absoluut niet kunnen gebruiken in deze coronatijd. Mocht er komende dagen niets gemeld worden, dan zal het Bestuur zich beraden op andere stappen. 

  We zijn trots op het open karakter van onze vereniging en dat zowel de Wehlse als de Nieuw-Wehlse jeugd ook overdag gebruik kan maken van ons sportpark. We zouden het buitengewoon jammer vinden als we hiermee moeten stoppen. Komende week zal het Bestuur met de eigenaar van het sportpark in overleg gaan om te kijken welke maatregelen er genomen moeten worden om dit soort vernielingen in de toekomst te voorkomen. Een optie is om cameratoezicht op het sportpark in te voeren, een andere optie is het sportpark overdag geheel af te sluiten of een combinatie van beide. Dit is iets wat we niet willen, maar misschien wel nodig is.

   

  Het Bestuur van Concordia