• Erelid Frans Balduk overleden

    13 mei 2022
  • Ons bereikte het droevige bericht dat Frans Balduk op 89-jarige leeftijd is overleden. Frans was erelid van onze vereniging en is lange tijd als secretaris actief geweest. Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme voor Concordia.

    Via deze weg willen wij namens het Bestuur, de vereniging en alle leden, Mient, Ilona en Jörgen veel sterkte wensen met het verwerken van dit grote verlies.

    Namens het Bestuur van s.v. Concordia-Wehl