• Lid van Verdienste Toos Steenbreker-Hoksbergen overleden

    3 feb 2023
  • Ons bereikte het droevige bericht dat op 29 januari 2023 Lid van Verdienste Toos Steenbreker op 84-jarige leeftijd is overleden. Toos is, samen met haar man Jan, lange tijd actief geweest als kantinebeheerder. Ook heeft Toos nog diverse andere functies bekleed bij Concordia. Wij zijn Toos dan ook veel dank verschuldigd voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. Via deze weg willen wij namens het bestuur, de vereniging en alle leden, de familie en in het bijzonder Jan, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen met het verwerken van dit grote verlies.

    Namens het bestuur van sv Concordia Wehl