• Vertrouwenspersoon

  15 aug 2018
 • Vertrouwenscontactpersonen Concordia  Voor Concordia is sociale veiligheid in de sportomgeving een belangrijke pijler. Onze club heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP): Paulien Hebing en Simone Pastoors. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kan er bij een van hen melding worden gedaan. Dan volgt een vertrouwelijk gesprek en wordt verslag uitgebracht bij het hoofdbestuur. Vervolgens gaan zij met toestemming van de melder met beide partijen om tafel. Een VCP is toegankelijk voor iedereen die bij Concordia betrokken is en kiest geen kant bij incidenten.

  Een vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur), met vragen of bijvoorbeeld een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan om pesten, intimidatie, discriminatie, drugs, roken of alcoholgebruik. Bij vragen of advisering of als er sprake is van een acute situatie wordt het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF ingeschakeld.

  Contact

  Simone Pastoors

  simone@simonepastoors.nl
  Tel: 06-50 474 658

  Paulien Hebing
  paulienhebing@hotmail.com
  Tel.: 06-83 40 52 50