• Beleid

  • Het beleidsplan vormt de leidraad voor het voetbaltechnisch reilen en zeilen van de voetbalvereniging s.v. Concordia. Dit plan is opgesteld en gefiatteerd door het bestuur van de vereniging. Het plan zal jaarlijks of indien nodig vaker geĆ«valueerd worden en zonodig worden aangepast aan de gewenste situatie. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van s.v. Concordia zijn bepalend voor het totale verenigingsbeleid.

    DOWNLOAD HIER DE STATUTEN

  • Huishoudelijk reglement

    Het Huishoudelijk reglement volgt zo spoedig mogelijk...