• Disclaimer

    s.v. Concordia Wehl streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt s.v. Concordia Wehl echter niet, noch kan s.v. Concordia Wehl hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan s.v. Concordia Wehl zijn verstrekt.

    s.v. Concordia Wehl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij s.v. Concordia Wehl of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan s.v. Concordia Wehl

    Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:

    communicatie@concordia-wehl.nl