• Over de vereniging

  s.v. Concordia Wehl is opgericht op 11 augustus 1914. Onze accomodatie Sportpark 'de Grindslag' heeft 5 wedstrijdvelden; 4 natuurvelden (waarvan 2 verlicht) en 1 kunstgrasveld. Concordia biedt recreatief voetbal aan zowel jongens als meisjes, mannen en vrouwen. De vereniging telt bijna 700 leden.

 • Contact

  Bezoekadres
  Sportpark de Grindslag
  Doesburgseweg 20
  7031 JC Wehl

  T: 0314 - 681798
  E: secretaris@concordia-wehl.nl

  Postadres
  Postbus 10
  7030 AA Wehl

  Overige contactgegevens
  Zie de contactpagina

 • Entree

  Bij competitiewedstrijden van het eerste elftal wordt entreegeld geïnd. De toegang voor leden, donateurs en sponsoren is vrij. Voor andere personen gelden de toegangsprijzen zoals hieronder vermeld:

  • jeugd tot en met 14 jaar: € 2,00
  • volwassenen € 4,00
  • 65 plus € 3,00
 • Historie

  Of het nu op de eerste of de elfde van de maand is geweest, daarover is geen zekerheid te verkrijgen, maar het schijnt wel vast te staan dat in augustus 1914 een aantal jongelui in Wehl besloot een voetbalclub op te richten. Van een officieel bestuur was toen nauwelijks of geen sprake. Men speelde op een wei, die daar toevallig voor beschikbaar was. Een van de velden waarop toen werd gespeeld, was de wei van Polman, noordelijk van de huidige Raphaelstraat. De naam van de eerste voetbalclub was SPARTA en als oprichters worden onder andere genoemd: Jan Derk Kraayenbrink, Jan Manschot, Harrie Polman en Jan Sanders. Hoe lang de club heeft bestaan is niet meer te achterhalen, maar na enige tijd is ze, wegens gebrek aan medewerking en financien, weer ter ziele gegaan. Omstreeks 1920 is het voetballen in Wehl nieuw leven ingeblazen. Er werd een nieuwe club gevormd onder de naam CONCORDIA. Er werd een veld gehuurd in het Wehlse bos nabij de grafheuvel van de jonkheer van Nispen. De officiele naam van het voetbalterrein was: Stillewald. Er werden doelen geplaatst en het begon op een echt voetbalveld te lijken. De eerst bekende foto’s van Concordia-ploegen zijn op dat veld genomen. Financieel ging het allemaal niet van zijn leien dakje. Concordia stak eigenlijk vanaf het begin al in de schulden. Tot overmaat van ramp kwam de mededeling dat de kas van de club was verbrand. In De Sport Illustratie van 11 juli 1923 wordt vermeld dat de vereniging Concordia te Wehl met al hare leden is geroyeerd wegens schuld. De doelpalen en de truien werden verkocht om met de opbrengst de schulden van de club af te lossen. Het waren geen gemakkelijke tijden voor de voetbalclub in Wehl. Voor de tweede keer was de Wehlse voetbalclub ter ziele gegaan. Dit betekende overigens niet dat het helemaal afgelopen was met het voetballen in Wehl. Soms werden er door jongelui afspraken gemaakt om te voetballen tegen elftallen uit andere plaatsen. Verder voetbalde de Wehlse jeugd op straat of ergens in de wei. De huidige Grotestraat bij de protestantse kerk, tussen het ijzeren hek en de straatgoot was een geliefkoosd plekje. Ook op de wei van Derksen, later van Woltering, nu 't Kempke, werd veel gevoetbald. Het voetballen op die plekken was echter niet toegestaan en menig Wehlse jongen is in die dagen nagezeten door veldwachters. Het duurde tot 1931 voordat Concordia werd heropgericht. Daarna is Concordia nog enkele malen ter ziele gegaan, maar bij de oprichting was er telkens geen enkele twijfel over de naam. Concordia was het en bleef het.

  Bron: 75 jaar Concordia in Wehl


  Foto uit 1921