• Team:Fit

    S.v. Concordia Wehl werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze. Ieder jaar brengen wij het aanbod van onze kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het bestuur.

    De KNVB stimuleert samen met Sligro voetbalverenigingen om via 'Lekker Bezig' invulling te geven aan een gezonder aanbod in kantines en brengt deelnemende voetbalverenigingen op de hoogte van de ondersteuning van Team:Fit. Voetbalverenigingen binnen ‘Team:Fit’ kunnen ook gebruik maken van ‘Lekker Bezig’. De kracht van de samenwerking zit in het bundelen van kennis en ervaring op gebied van een gezonder aanbod en assortiment, maar ook op het aanbod van betrokken bedrijfspartners.